Bio energy Discovery kit

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงล่าสุดซึ่งใช้ เอทานอล (แทนการใช้ H2 หรือ เมทานอล)เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าโดยตรงปราศจากการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นการทำงาน ของเซลล์เชื้อเพลิง

SKU: EDU-06 Category:

ชุดศึกษาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงล่าสุดซึ่งใช้ เอทานอล (แทนการใช้ H2 หรือ เมทานอล)
เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าโดยตรงปราศจากการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นการทำงาน
ของเซลล์เชื้อเพลิง ระบบสามารถขับเคลื่อนได้ตลอดทั้งวัน แสดงให้เห็นถึง
เทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่งที่เป็นไปได้แล้วในปัจจุบัน

 ชุดเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล  Direct Ethanol Fuel Cell (Bio-Energy Discovery Kit)

ชุดศึกษาเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล เมื่อเติมสารละลายเอทานอล 10% เข้าไปในชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์จะทำให้เอทานอลแตกตัวเป็นไฮโดรเจน โดยไฮโดรเจนที่ได้จะผ่านเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล หรือ Direct Ethanol Fuel Cell เกิดพลังงานไฟฟ้า ทำให้ใบพัดหมุนได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง

ชุดนี้เหมาะสำหรับ

        ผู้สนใจ นักวิจัย นักเรียน คนทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนชนิดใหม่ หรือ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) อีกรูปแบบหนึ่ที่ใช้แอลกอฮอล์ ชนิดเอทานอล แทนน้ำ

        อุปกรณ์ชุดนี้เพียบพร้อมไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ และการใช้งานที่เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน พร้อมมี cd ประกอบการสาธิต สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *