Fuel Cell Car

จำลองการเรียนรู้พลังงานไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ในรูปของรถต้นแบบ ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิงประเภทผันกลับได้ (Reversible Fuel cell)

SKU: EDU-02 Categories: ,

 รถเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Car Science Kit)

จำลองการเรียนรู้พลังงานไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ในรูปของรถต้นแบบ ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิงประเภทผันกลับได้ (Reversible Fuel cell) สามารถศึกษาตั้งแต่กระบวนการแยกน้ำได้เป็นก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซออกซิเจน (O2) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง จนกระทั่งเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจน (H2) เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถ โดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิงตัวเดียว เป็นเสมือนชุดทดลองพื้นฐาน ที่เพิ่มการประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจกระบวนการต่างๆได้ง่ายขึ้น

 

ชุดนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจ นักวิจัย นักเรียน คนทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนชนิดใหม่ หรือ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน จนกระทั่งถึงการนำไปประยุกต์ใช้จริง

อุปกรณ์ชุดนี้เพียบพร้อมไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ และการใช้งานที่เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน พร้อมมี cd ประกอบการสาธิต สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

หลักการ

ผลิตแหล่งก๊าซไฮโดรเจน (H2)  และก๊าซออกซิเจน (O2) จากกระบวนการแยกน้ำและเก็บในกระบอกเก็บก๊าซทั้งสอง โดยจะสังเกตเห็นอัตราส่วนระหว่างก๊าซไฮโดรเจนต่อก๊าซออกซิเจนเป็น 2:1 ตามโมเลกุลของน้ำ และนำก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซออกซิเจน (O2) มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟจะถูกผลิตขึ้นตั้งแต่มีก๊าซไฮโดรเจนตัวแรกผ่านเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิง

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *