Hydro wind Education kit

ชุดศึกษาพลังงานลม โดยใช้พลังงานจากลมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าแยกไฮโดรเจน ออกจากน้ำ

SKU: EDU-07 Categories: ,

ชุดพลังงานลมพร้อมเซลล์เชื้อเพลิง (New Hydro-Wind Education Kit)

ชุดศึกษาพลังงานลม โดยใช้พลังงานจากลมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าแยกไฮโดรเจน ออกจากน้ำ แล้วนำไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง

เรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นผลิตก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง โดยใช้กระบวนการแตกตัวของน้ำ (Electrolysis) ด้วยพลังงานลมจากกังหันลม จนกระทั่งเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจน (H2) เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิงตัวเดียว (Reversible Fuel cell)  เป็นเสมือนชุดทดลองพื้นฐาน เพื่อช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจกระบวนการต่างๆได้ง่ายขึ้น

ชุดนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจ นักวิจัย นักเรียน คนทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนชนิดใหม่ หรือ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน จนกระทั่งถึงการนำไปประยุกต์ใช้

อุปกรณ์ชุดนี้เพียบพร้อมไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ และการใช้งานที่เข้าใจง่าย พร้อมมี cd ประกอบการสาธิต สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

หลักการ

ผลิตแหล่งก๊าซไฮโดรเจน (H2)  และก๊าซออกซิเจน (O2) จากกระบวนการแยกน้ำและเก็บในกระบอกเก็บก๊าซทั้งสอง โดยจะสังเกตเห็นอัตราส่วนระหว่างก๊าซไฮโดรเจนต่อก๊าซออกซิเจนเป็น 2:1 ตามโมเลกุลของน้ำ และนำก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซออกซิเจน (O2) มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟจะถูกผลิตขึ้นตั้งแต่มีก๊าซไฮโดรเจนตัวแรกผ่านเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *